PERCEPCJA

Thursday, 21 December 2017 12:10
Dnia 3 listopada 2017 r. mieszkańcy brali udział w szkoleniu dot. percepcji społecznej  w ramach przygotowania zawodowego, prowadzonego przez psychologów.