ASERTYWNOŚĆ

Thursday, 21 December 2017 12:00
Dnia 3 listopada 2017 r. mieszkańcy w ramach przygotowania zawodowego brali udział w treningu asertywności, prowadzonego przez psychologów.