JUBILEUSZ 105 URODZIN

Dla pani Jadwigi Smaruj, która 1 października obchodziła Jubileusz 105 urodzin!!!!!

Żyj, nie licząc wcale lat. Wciąż z rozkoszą patrz na świat!  Siłę ducha, myśli, nóg niech jak dotąd daje Bóg!  Zawsze zdrowy, z lekarstw kpij i rozkosznie zawsze śnij! Niechaj młodość w duszy wre, ogrzewając życie Twe! Wszystko, co tylko radością zwie się, niechaj Ci Anioł na skrzydłach niesie.  Los niech Ci spełnia każde żądanie, a życie rajem niech Ci się stanie!  Nie znaj, co troska - niech wszystko zgoła tylko Ci szczęściem świeci dokoła!  A łódź, co Cię niesie na życia fali, niech z każdej burzy Ciebie ocali!